Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 13 juni werden de 3 winnaars van de Lange Jan Awards 2019, de vrijwilligersprijzen van Middelburg, bekend gemaakt.
Lees meer over 'Drie winnaars Lange Jan Awards 2019'

(Accordion ingeklapt)

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van De Overloper is klaar en ligt ter inzage. Voorafgaand heeft de landschapsarchitect de schetsen van het ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep De Ov...
Lees meer over 'Voorlopig ontwerp De Overloper'

(Accordion ingeklapt)

Een gespecialiseerd bureau gaat in de week van 10 juni na of er niet-gesprongen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in Essenvelt in de bodem zitten. Dat is op deze locatie een verplicht on...
Lees meer over 'Bodemonderzoek in Essenvelt'

(Accordion ingeklapt)

De tegoeden voor tegoeden ondergrondse containers voor restafval worden opgewaardeerd.
Lees meer over 'Tegoeden ondergrondse containers'

(Accordion ingeklapt)

Het college heeft op 28 mei een besluit genomen over de ontwikkeling van Cleene Hooge en een voorstel gedaan aan de gemeenteraad. Bekijk het raadsvoorstel met de bijbehorende stukken.
Lees meer over 'Cleene Hooge'