Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Doorbreek gewoontegedrag door 40 dagen geen alcohol drinken. Ga de uitdaging met jezelf aan!
Lees meer over 'IkPas'

(Accordion ingeklapt)

De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, ...
Lees meer over 'Provinciale Impuls Wonen (PIW)'

(Accordion ingeklapt)

Het wordt een modern park waar iedereen plezier kan beleven. De komende maanden vinden er diverse werkzaamheden plaats.
Lees meer over 'Molenwaterpark wordt in 2019 heringericht'

(Accordion ingeklapt)

Carla Doorn-Roosenburg wordt de nieuwe wethouder voor de Lokale Partij Middelburg (LPM) in het college van B&W van de gemeente Middelburg. Zij volgt Cees Lodder op die 19 januari jongstleden ...
Lees meer over 'Nieuwe wethouder LPM: Carla Doorn-Roosenburg'

(Accordion ingeklapt)

In verband met de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap op woensdag 20 maart, plaatst de gemeente borden voor het aanplakken door politieke partijen.
Lees meer over 'Plakplaatsen verkiezingen'